Park w Osieku. Ruiny dworu 2008

Park historyczny w Osieku.

Wykonaliśmy projekt rewaloryzacji parku. Od 2008 roku prowadzimy regularne prace pielęgnacyjne w drzewostanie parku.

Parki zabytkowe Poznań. OBRAZ ZIELENI BARTŁOMIEJ KOLASIŃSKI