Odwadnianie

drenaże odwadniające podmokłe tereny

Wykonujemy drenaże odwadniające podmokłe tereny oraz budujemy instalacje odwadniające wodę deszczową z dachu. Współpracujemy z firmą MPI-SYSTEMS w zakresie gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej oraz montażu biologicznych oczyszczalni ścieków.