Parki zabytkowe

wykonujemy kompleksowe prace rewaloryzacyjne

Parki zabytkowe i ich rewaloryzacja to jedna z naszych specjalizacji (studia podyplomowe na SGGW w Warszawie).

 

Na naszą ofertę składa się m.in. kompleksowe opracowanie waloryzacji stanu drzew, wykonywanie dokumentacji projektowych w zakresie rewaloryzacji zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy oraz terenów przykościelnych. Oferujemy również wykonawstwo i nadzór nad całym procesem rewaloryzacji.

 

Dysponujemy wiedzą w zakresie formalno-prawnym. W imieniu Inwestora możemy dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień, uzyskiwać zezwolenia, korespondować z organami administracji, asystować przy kontrolach wojewódzkiego konserwatora zabytków na terenie obiektu.

 

Przygotowaliśmy kilka projektów rewaloryzacji uzgadnianych z wojewódzkim konserwatorem zabytków, wielokrotnie wykonywaliśmy zabiegi na drzewostanach zabytkowych w tym na pomnikach przyrody, a także prowadziliśmy kompleksowe prace rewaloryzacyjne.

 

Dzięki tym doświadczeniom jesteśmy w stanie zaoferować w pełni profesjonalną współpracę w zakresie rewaloryzacji historycznych obiektów.