Zielone dachy

Zielone dachy oferują wiele korzyści i pozwalają zaoszczędzić pieniądze. Odpowiednio zbudowany dach chroni połać dachową przed skrajnie ekstremalnymi temperaturami, gradem i innymi czynnikami atmosferycznymi.

 

Przy szczególnie silnych opadach zielone tarasy odciążają kanalizację miejską. Struktura i roślinność zielonego dachu zatrzymują rocznie 40-99% opadów a następnie wyparowują je do atmosfery.

 

Zielone dachy efektywnie ochładzają budynki oraz działają jak filtry oczyszczając powietrze z drobnych zawiesin pyłowych. Poza tym umożliwiają podwójne wykorzystanie gruntu poprzez zwrócenie powierzchni zielonych naturze, które zostały jej odebrane w procesie zabudowy. Zielone dachy znacznie podnoszą wartość budynków i dają szereg ekologicznych korzyści takich jak obniżanie temperatury powietrza, wytwarzanie tlenu, regulacja wilgotności powietrza, pochłanianie pyłów oraz retencja wód opadowych. Oprócz tego prawidłowo wykonany układ zazielenienia przedłuża znacznie żywotność dachu.

 

Z tych właśnie powodów nasza firma kładzie duży nacisk na rozwój dachów zielonych i oferuje w tym zakresie fachowe doradztwo. Oferujemy szeroki zakres współpracy przy realizacjach różnorodnych systemów zazielenienia ekstensywnego i intensywnego. W ten sposób osiągamy bardzo korzystne rezultaty – przekształcamy otaczające nas betonowe pustynie w zielone oazy.